Fruitbomen

Fruitbomen kunnen meestal zichzelf niet bevruchten. Dit betekend dat ze zijn aangewezen op bevruchting door stuifmeel van een ander ras om zo tot normale vruchtzetting te komen. Een van de voorwaarden daarbij is dat de bloeitijd van de rassen overeenkomt. Er bestaan echter ook rassen die zichzelf bestuiven.

Een aantal appelrassen zijn erg geschikt voor liefhebbers, omdat ze minder vatbaar zijn voor een aantal schimmelziekten is bespuiting dan niet noodzakelijk.

Wij hebben op onze kwekerij zowel de nieuwe rassen als de weer populair wordende oude rassen.

Fruitbomen Boomkwekerij van EetenVerzorging

De hoofdsnoei van fruitbomen vind plaats in de winterperiode (december - maart). Voor de pitvruchten is de beste tijd november tot februari. De steenvruchten worden zo laat mogelijk gesnoeid in maart.

De ontwikkeling van jonge, stijl en snel groeiende scheuten (Waterlot) kunnen, om de kroon open te houden, in augustus worden weggesnoeid.

Bemesting: een eenmalige bemesting in april/mei met 12-10-18 (NPK) of met gedroogde koemest is voldoeende voor een optimale groei en bloei.